Najbohatší je ten človek, ktorý obohacuje druhých.

SENIUM - Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb

 • O nás
 • Služby
 • Aktivity
 • Zo života klientov
 • Galeria
 • Jilemnického 48
  974 04  Banská Bystrica


  Tel.: 048 / 470 14 10
  Fax.: 048 / 470 14 55
  E-mail:
  riaditel@ddsenium.sk EN ISO 9001:2015 dobrovolnictvo
  

  Deň otvorených dverí

  DD a DSS Senium vďaka podpore z Nadácie SPP zrealizovalo Deň otvorených dverí pod názvom Dnes sme tu len pre vás. Cieľom akcie bolo odbornou, ale aj zážitkovou formou informovať širokú verejnosť o možnostiach poskytovania sociálnej pomoci. Záujemcov bolo veľa, akcie sa zúčastnilo aj viacero členov rôznych organizácií, ktoré pôsobia v sociálnej oblasti, napr. Únia pre nevidiacich predviedla nové špeciálne pomôcky, o zábavu sa postaral vodiaci psík. Seniori z OZ Aksen sa najviac zaujímali o možnosť stravovania v zariadení, členov z OZ SPOSA a SANARE zase zaujali možnosti pobytovej starostlivosti. Občania mali možnosť nahliadnuť aj do priestorov, kde sa bežne nedostanú, ako je práčovňa alebo skladové priestory, vyskúšať si kreslo v riaditeľni, okoštovali ponuku kuchyne, zahrali sa s hrami, ktoré využívajú občania so zdravotným znevýhodnením a seniori. Deň otvorených dverí v DD a DSS Senium bol krásny - neformálny, naplnený príjemnými pozitívnymi stretnutiami, dialógom, prehliadkami zariadenia s desiatkami ľudí, ktorí prijali pozvanie. Za všetko hovoria vyznania ľudí, ktorí sa akcie zúčastnili: „Chcela by som vyzdvihnúť prácu ľudí v zariadení. Mali sme možnosť ochutnať lásku, ktorú tam cítiť. Ďakujem všetkým, že ešte stále v zariadení zotrvali aj napriek ich nedocenenej náročnej práci.“ „Dnes výnimočný deň otvorených dverí vo výnimočnom DD a DSS Senium na Jilemnického ulici, kde každým dňom dokazujú svoj profesionálny prístup, intenzívny vzťah k dobrovoľníctvu aj ľudský prístup ku klientom. Nie každý deň máme priestor sa neformálne porozprávať so zamestnancami domovov sociálnych služieb a nahliadnuť do priestorov. Nezabudnime, aj za týmito bránami žijú ľudia, ktorí potrebujú našu podporu, pekné slovo a pozornosť.“ „Bola to super pripravená akcia.“
  2008 © created by webarranger.com