Najbohatší je ten človek, ktorý obohacuje druhých.

SENIUM - Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb

 • O nás
 • Služby
 • Aktivity
 • Zo života klientov
 • Galeria
 • Jilemnického 48
  974 04  Banská Bystrica


  Tel.: 048 / 470 14 10
  Fax.: 048 / 470 14 55
  E-mail:
  riaditel@ddsenium.sk EN ISO 9001:2015

  Akcie v roku 2007

  • Celý mesiac október organizovalo mesto Banská Bystrica Akadémiu európskeho seniora s množstvom zaujímavých prednášok.
  Akadémiu európskeho seniora
  • 3.10.2007 sme sa zúčastnili ľudových misií v Podlaviciach.
  Ľudové misie v Podlaviciach
  • V októbri sa na Námestí SNP konala výstava fotografií z krajín tretieho sveta na ktorej sme sa pre rozšírenie kultúrnych vedomostí zúčastnili aj my.
  Výstava fotografií
  • Hvezdáreň a planetárium Maximiliána Hella v Žiari nad Hronom sme s imobilnými klientmi navštívili 20.09.2007
  Hvezdáreň a planetárium
  • September nám okrem výletov prišlo spríjemniť aj ľudové trio z Hronseku.
  Ľudové trio z Hronseku
  • 07.09.2008 v DD a DSS v rámci projektu mesta Banskej Bystrice, VÚC BB a MKSR „Za krajšiu jeseň života“ vystúpila detská folklórna skupina Radost z Českej republiky.
  Detská folklórna skupina Radost
  • 28.08.2007 sme sa vybrali zaspomínať na Slovenské národné povstanie do múzea SNP.
  Slovenské národné povstanie
  • 23.08.2007 sme sa na obohatenie svojich vedomostí vybrali do Literárneho a hudobného múzea v Štátnej vedeckej knižnici.
  Štátna vedecká knižnica

  2008 © created by webarranger.com