Najbohatší je ten človek, ktorý obohacuje druhých.

SENIUM - Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb

 • O nás
 • Služby
 • Aktivity
 • Zo života klientov
 • Galeria
 • Jilemnického 48
  974 04  Banská Bystrica


  Tel.: 048 / 470 14 10
  Fax.: 048 / 470 14 55
  E-mail:
  riaditel@ddsenium.sk EN ISO 9001:2015 dobrovolnictvo

  Seniorské hry - máj 2008

  Dňa 06. mája 2008 sa v Domove dôchodcov a domove sociálnych služieb Senium na Jilemnického 48 v Banskej Bystrici uskutočnilo športové podujatie – „Seniorské hry“. Už po druhý krát sme toto podujatie realizovali v spolupráci so študentmi Katedry telesnej výchovy a športu Fakulty humanitných vied UMB Banská Bystrica pod vedením PaedDr. Júlie Palovičovej, PhD. Študenti pre seniorov pripravili rôzne športové disciplíny, zároveň boli aj lídrami šiestich súťažných tímov. Každý súťažiaci bol odmenený pamätným diplomom a balíčkom od sponzora podujatia Orange Slovensko a.s. Tieto darčeky od sponzora zabezpečili študenti Katedry telesnej výchovy a športu. Do športového zápolenia sa zapojilo celkovo 49 klientov. Počas celého podujatia bol k dispozícii ako súťažiacim, tak aj ich fanúšikom stánok s občerstvením a po zverejnení výsledkov boli všetci prítomní pozvaní na posedenie pri kotlíkovom guláši. Hudobne celé podujatie sprevádzal pán Dr.Palovič hrou na fujare, harmonike, gajdách a spevom ho podporili aj prítomní seniori.

  Seniorských hier sa zúčastnili klienti Domova dôchodcov a domova sociálnych služieb Senium na Jilemnického ulici č. 48 v Banskej Bystrici, Domova dôchodcov a domova sociálnych služieb na Hornej ulici č. 28 v Banskej Bystrici, Domova dôchodcov a domova sociálnych služieb v Slovenskej Ľupči a Penzióna Jeseň v Banskej Bystrici.

  Akciu, ktorej prialo i počasie, prišli podporiť nielen hostia z pozvaných zariadení DD a DSS ale aj MUDr.Ľudmila Lysinová, MPH, vedúca odboru sociálnych vecí a zdravotníctva z BBSK a Ing. Mária Filipová z Mestského úradu v Banskej Bystrici.


  2008 © created by webarranger.com