Najbohatší je ten človek, ktorý obohacuje druhých.

SENIUM - Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb

 • O nás
 • Služby
 • Aktivity
 • Zo života klientov
 • Galeria
 • Jilemnického 48
  974 04  Banská Bystrica


  Tel.: 048 / 470 14 10
  Fax.: 048 / 470 14 55
  E-mail:
  riaditel@ddsenium.sk EN ISO 9001:2015 dobrovolnictvo
  

  Nadácia SPP 2011

  Kurz aranžovania

  DD a DSS Senium v tvorivých dielňach: Vďaka Nadácii SPP v programe Spoločnými silami pre región sa nám podarilo zrealizovať projekt Šikuľkovia v tvorivých dielňach. Východiskovou situáciou tohto projektu bola analýza potrieb našich klientov v rámci zostavovania individuálnych plánov rozvoja osobnosti. Zistili sme, že viacerí klienti chcú byť ešte nejakou formou užitoční a chceli by sa sebarealizovať. Vzhľadom na ich nepriaznivý zdravotný stav a v niektorých prípadoch i pokročilý vek sme hľadali možnosť ich potreby naplniť. Najvhodnejšie riešenie sme našli v absolvovaní kurzu, na ktorom sa vzdelávali, rozvíjali svoje zručnosti a schopnosti, zároveň boli v širšej sociálnej komunite a získané zručnosti i vedomosti budú vedieť uplatniť aj v budúcnosti. Absolvovaním kurzu Viazanie a aranžovanie kvetov kvalifikovaným lektorom získali osvedčenie, ktoré ich „predurčuje“ vzdelávať aj ostatných spoluobyvateľov, osvojili si základy aranžovania kvetov, rôznych ozdôb a bytových doplnkov, ktoré teraz skrášľujú interiér našich stredísk. Pre pozitívne ohlasy sme sa rozhodli pokračovať v tvorivých dielňach aj do budúcnosti.


  2008 © created by webarranger.com