Najbohatší je ten človek, ktorý obohacuje druhých.

SENIUM - Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb

 • O nás
 • Služby
 • Aktivity
 • Zo života klientov
 • Galeria
 • Jilemnického 48
  974 04  Banská Bystrica


  Tel.: 048 / 470 14 10
  Fax.: 048 / 470 14 55
  E-mail:
  riaditel@ddsenium.sk EN ISO 9001:2015 dobrovolnictvo
  

  Aktivity v októbri 2011

  Každoročne v mesiaci októbri, keď príroda naberá krásu jesene, prejavujeme všetci svoju pozornosť a úctu občanom skôr narodeným, ktorých vlasy sú postriebrené šedinami a konanie obohatené veľkými životnými múdrosťami. Ani tento rok tomu nebolo inak. Na uvítanie jesene, a hlavne októbra -mesiaca úcty k starším sa hneď 3.10.2011 konala v altánku pred zariadením jesenná opekačka. Tá v krásnom slnečnom jesennom počasí potešila nie len chuť a čuch, ale aj zrak. V rozbehnutom týždni k nám zavítala veterinárka spolu so svojím psom, s ktorou sme sa dohodli na pravidelnej spolupráci. Uctiť skôr narodených si prišli aj študenti FHV UMB, pod vedením PaedDr. Palovičovej, PhD., ktorí si pripravili športový deň s vynikajúcimi cenami. Aby pookrialo nielen telo, ale aj duša klientov za pomoci PKO BB k nám zavítala ľudová hudba Jána Maka. Cimbal, husle, basa a prekrásny spev vyčaril úsmev na nejednej tvári. Aby toho nebolo málo, počas celého mesiaca v našich priestoroch prebiehal aranžérsky kurz , na ktorom si klienti DD a DSS Senium ako aj DSS Prameň vlastnoručne vyrobili rôzne jesenné dekorácie, a vence. A tak krásne jesenne vyzdobený čakáme čo prinesie November.


  2008 © created by webarranger.com