Najbohatší je ten človek, ktorý obohacuje druhých.

SENIUM - Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb

 • O nás
 • Služby
 • Aktivity
 • Zo života klientov
 • Galeria
 • Jilemnického 48
  974 04  Banská Bystrica


  Tel.: 048 / 470 14 10
  Fax.: 048 / 470 14 55
  E-mail:
  riaditel@ddsenium.sk EN ISO 9001:2015 dobrovolnictvo
  

  50-te výročie založenia DD a DSS SENIUM

  1962 - 2012

  Dňa 4. mája 2012 sa pri príležitosti 50. výročia otvorenia DD a DSS Senium v Banskej Bystrici za účasti predstaviteľov BBSK, riaditeľov zariadení sociálnych služieb a priaznivcov domova uskutočnil Deň otvorených dverí. Po príhovore súčasnej riaditeľky domova PhDr. Jany Dupákovej vystúpil s bohatým programom folklórny súbor Prvosienka, pre obyvateľov bol pripravený slávnostný obed a poobede ich čakala tanečná zábava v podaní Duo Oravec. Obyvatelia aj hostia mali možnosť prostredníctvom zachovaných kroník a fotografií nahliadnuť do 50. ročnej histórie domova. Stručne o tom, ako to všetko začalo ... „Milovať život je krásne, ale milovať tých, ktorým osud vtisol znak staroby, potrebuje ľudí úprimného srdca.“ Týmito slovami sa prvýkrát 2. mája 1962 otvorili dvere nového domova dôchodcov na Jilemnického ulici v Banskej Bystrici, aby prijali svojich prvých obyvateľov. Z historickej kroniky sa dozvedáme, že kapacita zariadenia v tej dobe bola 312 lôžok, zamestnancov bolo 73. V súčasnej dobe poskytujeme sociálne služby 165 obyvateľom, zamestnancov je 85. Postupne od 90. rokov sa zariadenie začalo transformovať. Znížením kapacity získali obyvatelia väčší životný priestor, väčšie súkromie, postupne sa zvyšovala kvalita ich života. Budovu domova projektoval Ing.arch.L.Kmeť, výstavbu realizovala firma Stavoindustria a stavbu financoval miestny Okresný národný výbor. Celkové stavebné náklady boli v sume 239 340 EUR. Prvým správcom domova bol Daniel Pažítka, a to do roku 1974. Z kroniky obyvateľov sa dozvedáme, že v roku 1976 bol minimálny dôchodok vo výške 20 EUR a priemerná úhrada za pobyt v domove bola 22 EUR, z toho na tú dobu muselo obyvateľom zostať po zaplatení úhrady vreckové vo výške 15% z dôchodku, najmenej 4 EUR. Obyvatelia, ktorých výška zostatku dôchodku bola 4 EUR, domov bezplatne poskytoval šatstvo, obuv, osobnú bielizeň, toaletné potreby a niektoré služby, ako napríklad úpravu vlasov, holenie, pedikúru. V 70. rokoch mali obyvatelia nárok na „dovolenku“ – opustenie domova - 28 dní, do tejto doby sa nezapočítavala liečba v nemocnici a v kúpeľoch. Výrazne sa nezmenila ani tradícia tzv. vianočných balíčkov. V tej dobe dostávali obyvatelia do balíčka oblátky, ovocie a cukrovinky, aj dnes sa snažíme túto aktivitu stále dodržiavať, pretože podľa vtedajšieho kronikára to malo pre obyvateľov veľký význam: „všetko nám to pripomína našu mladosť a stratený rodinný domov a obnovuje spomienky na tých, ktorí nás už opustili navždy.“ Zdravotnícka starostlivosť bola zabezpečovaná priamo v domove, vtedajší lekár MUDr. Závadský ordinoval denne od 9:30 do 15:30 okrem víkendov a sviatkov. V rámci kultúrneho a spoločenského vyžitia navštevovali obyvateľov deti z miestnych škôl s kultúrnymi programami, v tej dobe nemali obyvatelia k dispozícii kaplnku, ale čitáreň s knižnicou, každoročne sa zúčastňovali spoločne rôznych výletov po Slovensku. Tí, čo boli ešte fyzicky aktívni, pomáhali zamestnancom domova pri záhradníckych prácach, v kuchyni, kotolni, na vrátnici. V januári roku 1972 sa stala veľká tragédia - vybuchla kotolňa ústredného kúrenia. Dvaja údržbári domova a jeden obyvateľ utrpeli popáleniny, ktoré boli nezlučiteľné so životom. Okrem úmrtia bola ohrozená celá prevádzka, pretože kým sa všetko nedalo do poriadku, bola odstavená teplá voda i kúrenie. Našťastie, táto udalosť patrila medzi tie posledné nešťastné, od tej chvíle kronika zaznamenáva len pekné a príjemné aktivity, ktoré obyvatelia domova prežívali a prežívajú. Počas 50 rokov domov prešiel viacerými úpravami, v roku 1993 bola k hlavnej budove pristavená hospodárska budova, v ktorej malo byť vytvorené rehabilitačno – terapeutické centrum. Obyvateľom sa však natoľko zhoršoval zdravotný stav, že prestali za týmito službami dochádzať do tejto budovy, budova okrem toho začala mať vážne statické problémy, a tak v súčasnej dobe sa tam nachádza už len kotolňa, ktorá prešla rekonštrukciou v roku 2007 a práčovňa. V niektorých častiach domova boli vymenené okná, ale na veľkú rekonštrukciu len túžobne všetci čakáme. V roku 2010 poslanci BBSK schválili kofinancovanie prestavby domova cez eurofondy a v tom istom roku bola vypracovaná projektová dokumentácia v sume 50 000 EUR na komplexnú rekonštrukciu domova. Stavebný úrad vydal povolenie začať s výstavbou, ktorá by určite zabezpečila obyvateľom domova nielen kvalitné poskytovanie všetkých služieb, ale takýmto spôsobom by sme vedeli uspokojiť všetky potreby a požiadavky našich klientov. Touto cestou sa chceme poďakovať všetkým ľuďom s dobrým srdcom, bez ktorých by sa nám oslava nebola tak podarila, a to konkrétne:

  Finančne a materiálne nám pomohli: 1. Lekáreň Milpharm s.r.o, Brezno 2. Lekáreň Alchemist, Vlkanová 3. Ing. Igor Cmarko, Banská Bystrica 4. LIONS Club 5. Ľubomír Lapin, Banská Bystrica 6. Tomáš Veróny, Krupina 7. Hontex Pekáreň s.r.o, Krupina 8. Ing. Pavel Fiľo, SOŠ Banská Bystrica 9. CHRIEN s.r.o, Zvolen 10. Belspol s.r.o Sliač 11. Inmedia Zvolen

  Organizačne pomohli: 1. zamestnanci DD a DSS Senium 2. študentky zo SOŠ Drevárskej Zvolen 3. Duo Oravec 4. Folklórny súbor Prvosienka 5. Turčan Ján, Banská Bystrica


  2008 © created by webarranger.com